Bohoslužobný poriadok 12.11.2023 - 19.11.2023

Nedeľa 12.11.2023- 32. nedeľa v Cezročnom období
9:00 Spovedanie.
9:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 13.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Utorok 14.11.2023 - Féria
16:00 Za + Milana Bukviša (zádušná).
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + mamu Alžbetu, otca Imricha a brata Petra.

Streda 15.11.2023 - Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
07:00 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Štvrtok 16.11.2023 – Féria
17:10 Tichá adorácia.
17:15 Spovedanie.
17:45 Poďakovanie za 20 a 18 rokov života a prosba o Božie milosti.

Piatok 17.11.2023 - Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - Deň pracovného pokoja!
08:30 Spovedanie.
09:00 Na úmysel - Spoločenstva 9 mesiacov za život.

Sobota 18.11.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Nedeľa 19.11.2023 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

-----

TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLADÝCH (2023): Aj tento rok Rada pre mládež a univerzity pripravuje "Týždeň Cirkvi pre mládež" a to v týždni od 20. do 26. novembra 2023. Ak je to vo Vašich silách a možnostiach, prosíme Vás, aby ste pripravili v tomto týždni niečo pre mladých. Zmyslom Týždňa Cirkvi pre mládež je ukázať, že Cirkev je tu pre mladých. A ostatných (večne) mladých prosíme o modlitby a obety za našich mladých.

POĎAKOVANIE: Ďakujeme veriacim za finančné príspevky v rámci kampane "Sviečka za nenarodené deti". Na účet občianskeho združenia Fórum života poputuje za našu farnosť suma vo výške 451 €. Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.