Bohoslužobný poriadok 11.12.2022 - 18.12.2022

Nedeľa 11.12.2022 - 3. adventná nedeľa (GAUDETE)
09:30 Za Božiu pomoc pre synov a ich rodiny.

Pondelok 12.12.2022 - Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
06:00 RORATE: + Konštantin Bessenov.

Utorok 13.12.2022 - Svätej Lucie, panny a mučenice
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu a sestru.

Streda 14.12.2022 - Svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
06:00 RORATE: Za duchovnú obnovu našej farnosti.

Štvrtok 15.12.2022 - Féria
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za + rodine Szűcsových.

Piatok 16.12.2022 - Féria
17:30 Za živých a zosnulých členov rodiny Nagyových.

Sobota 17.12.2022 - Féria
08:00 Poďakovanie za 40. rokov života.

Nedeľa 18.12.2022 - 4. adventná nedeľa
09:30 Za + Kamilu a upevnenie vzťahov v rodine.
15:00 – 17:00 - 2. spovedanie pred Vianocami.

-----

SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI: Na 4. adventnú nedeľu – od 15:00 hod. až do 17:00 hod. - budeme mať druhú možnosť k pristupovaniu Sv. zmierenia pred sviatkami Vianoc. Nezabudnime na skutočnosť, ži čistá duša je najkrajším darčekom pre Ježiša!

SPOVEDANIE ST. ĽUDÍ PRED SVIATKAMI: Prosíme, aby sme pred sviatkami nezabudli na našich starých a chorých ľudí, ktorí už nevládzu sa zúčastniť na bohoslužbách. Aj pre nich pripravujeme možnosť k pristupovaniu sviatosti zmierenia pred sviatkami. Prosíme, nahláste ich mená, adresu a telefónny kontakt v sakristii, aby sme ich mohli navštíviť ešte pred Vianocami, doma a priniesť im pokoj milosrdného Boha a Najsvätejšiu Eucharistiu. Krajší dar, ako nášho Pána sotva vieme darovať tým, ktorí si to naozaj zaslúžia!

BETLEHEMSKÉ SVETLO: Na 4. adventnú nedeľu naši skauti prinesú Betlehemské svetlo aj do nášho farského kostola. Kto by mal záujem o toto svetlo, nech prinesie budúcu nedeľu na svätú omšu vlastnú sviečku a môže si odniesť toto svetielko pokoja domov, do vlastných príbytkov na Vianoce.

KATOLÍCKE NOVINY: Kto má záujem a chce odoberať Katolícke noviny z nášho farského kostola, prosíme, nech to nahlási (meno, priezvisko, telefónne číslo) v sakristii najneskôr do 18.12.2022. Po nahlásení, prosíme, nech zaplatí predplatné na pol rok vo výške 39,- EUR.

GRÉCKOKATOLÍCKA LITURGIA: Na 4. adventnú nedeľu (18.12.2022) sa bude sláviť Gréckokatolícka Božia Liturgia vo farskom kostole v Lehniciach so začiatkom o 16:00 hod.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.