Bohoslužobný poriadok 1.1.2023 - 8.1.2023

Nedeľa 1.1.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ - Panny Márie Bohorodičky (slávnosť) - Nový rok
09:30 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny.

Pondelok 2.1.2023 - Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)
17:30

Utorok 3.1.2023 - Utorok vo Vianočnom období alebo Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
17:30

Streda 4.1.2023 - Streda vo Vianočnom období
07:00

Štvrtok 5.1.2023 - Prvý štvrtok v mesiaci - Za povolania na kňazský stav
17:15 Tichá adorácia.
18:00

Piatok 6.1.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ - Zjavenie Pána (slávnosť)
09:30 Božie požehnanie a milosť pre celú rodinu Holíkovú.

Sobota 7.1.2023 - Sobota po Zjavení Pána alebo Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza (ľubovoľná spomienka)
08:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov.

Nedeľa 8.1.2023 - 2. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána.
09:30 Za + Antona Daniela.

Touto nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

-----
POŽEHNANIE VODY: 6. januára (piatok) počas slávnostnej Svätej omše budeme požehnávať vodu, ktorú po Svätej omši môžete zobrať domov, do vašich príbytkov. Prosíme, aby ste svätenú vodu uchovali vo vašich príbytkoch na dôstojnom mieste a v dôstojných nádobách, nakoľko ono je sväteninou.
-----
POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: Požehnanie domu a bytov v období slávnosti Zjavenia Pána je možné po osobnom dohovore s pánom kaplánom, vdp. Petrom Sklenárom.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.