Bohoslužobný poriadok 01.10.2023 - 08.10.2023

Nedeľa 01.10.2023 - 26. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + sestru Jolanu Fedorkovú.

Pondelok 02.10.2023 - Svätých anjelov strážcov
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Jozefa (nedožitých 80 rokov života) a švagra Ladislava (nedožitých 75 rokov života).

Utorok 03.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Ladislava.
18:30 Modlitba posvätného ruženca.

Streda 04.10.2023 - Svätého Františka Assiského
07:00

Štvrtok 05.10.2023 - Svätej Faustíny Kowalskej, panny
17:30 Spovedanie.
17:40 Tichá adorácia.
18:15 Za kňazské povolania + modlitba za kňazské povolania.

Piatok 06.10.2023 – Prvý piatok v mesiaci
15:30 Spovedanie birmovancov.
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Štefana, Rudolfa a Imricha.
18:30 Nácvik birmovancov.

Sobota 07.10.2023 - Ružencovej Panny Márie
08:30 Fatimská pobožnosť.
10:00 BIRMOVKA: Za birmovancov.

Nedeľa 08.10.2023 - 27. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + matku Martu a za syna Eda.

-----

DÁTUM SLOVENSKEJ BIRMOVKY (Sobota): Spovedanie birmovancov sa uskutoční dňa 06.10.2023 od 15:30 hod. Nácvik birmovancov bude prebiehať v piatok po slovenskej svätej omši, o 18:30 hod. Sviatosť birmovania bude v slovenskom jazyku vyslúžená v sobotu (07.10.2023) od 10:00 hodiny. Prosíme všetkých, aby bezprostredná príprava našich birmovancov mohla prebiehať čím osobnejšie v rámci kostola a modliacej sa miestnej Cirkvi! Prosíme o Vaše obety (pôsty) a modlitby za našich birmovancov.

OKTÓBER – MESIAC SVÄTÉHO RUŽENCA: Mesiac október je mesiacom svätého ruženca. Ruženec je evanjeliovou modlitbou, ktorá dopomáha veriacemu človekovi viacej sa ponárať do tajomstva Ježišovho života. U nás v kostole sa budeme spolu modliť ruženec v slovenskom jazyku každý utorok v mesiaci október po slovenskej svätej omši. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:
• sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec (aspoň päť desiatkov) a to v kostole alebo v kaplnke,
• pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.