Bohoslužobný poriadok 8. VIII. – 15. VIII. 2021

Nedeľa 8. VIII. 19. cezročná nedeľa
9:30 Za + rodičov a + brata Milana
16:00 Malé Blahovo (maď.)

Pondelok 9. VIII.
18:00 Za deti: Martina a Romanku a chorú sestru Zdenku

Utorok 10. VIII.
18:00 Poďakovanie za dar života

Streda 11. VIII. Sv Kláry, panny
7:00 Za Božie požehnanie pre vnučky: Zuzku, Janku a Emku

Štvrtok 12. VIII.
17:30 Tichá adorácia
18:15

Piatok 13. VIII.
18:00 Za + rodičov Antona a Gizelu, + dcéru Máriu a za ostatných + členov rodiny z obidvoch strán
19:00 Sobáš: Mgr. Rastislav JURIGA- Mgr. Mária BOKROS

Sobota 14. VIII. Sv Maximilián Kolbeho, kňaza a mučeníka
8:00 Prosba o Božiu pomoc a ochranu P.M. pre synov a súrodencov s rodinami

Nedeľa 15. VIII. Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
9:30 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny
16:00 Malé Blahovo (maď.)

Prebieha praktická príprava birmovancov na prijatie sviatosti

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.