Bohoslužobný poriadok  1. VIII.  – 8. VIII.  2021

Bohoslužobný poriadok 1. VIII. – 8. VIII. 2021

Nedeľa 1. VIII. 18. cezročná nedeľa
9:30 Za Božie požehnanie pre dcéru Ivetu a syna Petra
16:00 Malé Blahovo

Pondelok 2. VIII.
18:00

Utorok 3. VIII.
18:00 Na úmysel Spoločenstva „9 mesiacov za život”

Streda 4. VIII. Sv Ján Mária Vianney
7:00

Štvrtok 5. VIII. Výročie posviacky hlavnej marianskej baziliky v Ríme
17:30 Tichá adorácia
18:15

Piatok 6. VIII. Premenenie Pána, sviatok
18:00 K úcte Božského Srdca a za jeho ctiteľov

Sobota 7. VIII. Sv Sixta II. pápeža
7:00 Pobožnosti
8:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov

Nedeľa 8. VIII. 19. cezročná nedeľa
9:30
16:00 Malé Blahovo


Vysluhovanie sviatosti birmovania bude 18. septembra o 09:00 hod. v slovenskom jazyku a o 11:00 hod. v maď. reči

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.