Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 14.4.2024 - 21.4.2024

Nedeľa 14.4.2024 - 3. veľkonočná nedeľa
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 15.4.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Lýdiu (zádušná omša).

Bohoslužobný poriadok 24.3.2024 - 31.3.2024

Nedeľa - 24.3.2024 - Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána - Pašie
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Angela Františka Vráblových a za syna Františka a Jána.
15:00 - 16:00 Spovedanie.

Pondelok 25.3.2024 - Pondelok Svätého týždňa
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Gabriela a Františka.

Bohoslužobný poriadok 3.3.2024 - 10.3.2024

Nedeľa 3.3.2024 - 3. pôstna nedeľa
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Imricha.

Pondelok 4.3.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00

Bohoslužobný poriadok 7.4.2024 - 14.4.2024

Nedeľa - 7.4.2024 - 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva
09:30 Za + rodičov Štefana a Alžbety, deti Zuzana a Arpáda a ostatných zosnulých z rodiny.

Pondelok 8.4.2024 – Zvestovanie Pána (slávnosť presunutá z 25. marca)
17:45 Spovedanie.
18:15 Za spoločenstvo veriacich: 9 mesiacov za život.

Bohoslužobný poriadok 17.3.2024 - 24.3.2024

Nedeľa 17.3.2024 - 5. pôstna nedeľa - Zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božie požehnanie a pomoc Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 18.3.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00

Bohoslužobný poriadok 25.2.2024 - 3.3.2024

Nedeľa 25.2.2024 - 2. pôstna nedeľa
09:00 Spovedanie.
09:30 + Gabriel a Boris.

Pondelok 26.2.2024 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 + Erika.

Bohoslužobný poriadok 31.3.2024 - 7.4.2024

Nedeľa 31.3.2024 - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - zbierka
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie pre vnučky Luciu a Natáliu.

Pondelok 1.4.2024 – Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
09:30 Za + Etelku.

Bohoslužobný poriadok 10.3.2024 - 17.3.2024

Nedeľa 10.3.2024 - 4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
09:00 Spovedanie.
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Pondelok 11.3.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za dar života a viery.

Bohoslužobný poriadok 18.2.2024 - 25.2.2024

Nedeľa 18.2.2024 - 1. pôstna nedeľa - Zbierka na charitu
09:00 Spovedanie.
09:30 Poďakovanie za 45 rokov manželstva a za pomoc Panny Márie pre vnučku Lindu a vnukov Adamka a Filipka.

Pondelok 19.2.2024 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 + Zdenka.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.