Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 21.7.2024 - 28.7.2024

Nedeľa 21.7.2024 - 16. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za nedožitých 89 rokov otca Daniela Ronca.

Pondelok 22.7.2024 - Svätej Márie Magdalény
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božie požehnanie.

Bohoslužobný poriadok 30.6.2024 - 7.7.2024

Nedeľa 30.6.2024 - 13. nedeľa v Cezročnom období - zbierka
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Gabrielu a Jozefa, sestru a švagra.

Pondelok 1.7.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Zoltána Kulacsa.

Bohoslužobný poriadok 9.6.2024 - 16.6.2024

Nedeľa 9.6.2024 - 10. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + krstného otca Ladislava.

Pondelok 10.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:15

Bohoslužobný poriadok 14.7.2024 - 21.7.2024

Nedeľa 14.7.2024 - 15. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.

Pondelok 15.7.2024 - Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
17:30 Spovedanie.
18:00

Bohoslužobný poriadok 23.6.2024 - 30.6.2024

Nedeľa 23.6.2024 - 12. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Fridricha Almásiho, manželku Gizelu a za + Jozefa Derzsiho.

Pondelok 24.6.2024 - Narodenie svätého Jána Krstiteľa, patróna našej arcidiecézy
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre brata s rodinou.

Bohoslužobný poriadok 2.6.2024 - 9.6.2024

Nedeľa 2.6.2024 - 9. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Andreja Raučinu a jeho rodičov + Emila a Máriu.

Pondelok 3.6.2024 - Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
17:30 Spovedanie.
18:00 + Marta.

Bohoslužobný poriadok 7.7.2024 - 14.7.2024

Nedeľa 7.7.2024 - 14. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Štefana a Alžbetu, za deti Zuzanu a Arpáda a za starých rodičov.

Pondelok 8.7.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za Božie požehnanie, pomoc, ochranu pre snúbencov Máriu a Mareka.

Bohoslužobný poriadok 16.6.2024 - 23.6.2024

Nedeľa 16.6.2024 - 11. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestru s rodinou a za krstného syna s rodinou.

Pondelok 17.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za mamičku, babičku a svokru.

Bohoslužobný poriadok 26.5.2024 - 2.6.2024

Nedeľa 26.5.2024 – Nedeľa Najsvätejšej Trojice
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 27.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + manželku a rodičov.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.