Rozjímanie k 1. adventnej nedeli

Najmilší v Kristu!

Prežívame prvú adventnú nedeľu a začíname nový liturgický rok. My veriaci sa adventným časom nechystáme iba na oslavu Narodenia Pána, ale sa pripravujeme aj na jeho druhý príchod. Očakávanie príchodu Pána Ježiša Krista na konci vekov nás utvrdzuje v presvedčení, že Boh je blízko nás, že my veriaci nie sme tulákmi tejto zeme, lebo po ukončení pozemskej púte nepadáme do ničoty, ale prichádzame k Bohu.

Pri požehnaní adventného venca sme prosili Nebeského otca, aby svojím Duchom Svätým osvietil naše vnútro; aby sme dni adventu neprežívali povrchne a plytko, ale s Bohom a oveľa viac sa zapodievali duchovnými skutočnosťami.

Aj ďalšie adventné sviečky na našich vencoch zapaľujme pri modlitbe a prosme Pána o hlboké vnútorné pohnútky, aby sme sa pri pohľade na náš večný cieľ očisťovali od sebectva a hriechu; aby nás prijímanie Božieho slova motivovalo k pokojnému spolužitiu so všetkými; aby sme sa v tejto uponáhľanej a hektickej dobe dokázali zastaviť a nájsť si čas na zblíženie sa s tými, ktorí sú nám drahí a vytvorili s nimi pravé spoločenstvo v láske.

Želám Vám požehnaný Advent a ostávam s Vami v modlitbe.

Ladislav Ján

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.