Rozjímanie - 24.12.2021

Najmilší v Kristu!

Väčšina ľudí na Slovensku oslavuje Vianoce a čaro sviatkov rozciťuje temer každé srdce.
Sviatok Narodenia Božieho Syna je sviatkom, ktorý je nášmu ľudskému srdcu naozaj blízky a je aj najmilším slávením práve pre svoju ľudskosť.
Ľudským ho robí skutočnosť, že v Ježišovi Kristovi prišiel medzi nás Boh v ľudskej podobe.

Náš najkrajší sviatok rozpráva o Bohočlovekovi, ktorý nás miluje a považuje nás nielen za najskvelejšie Božie stvorenia či najdokonalejších partnerov,
ale nás prijíma za svojich bratov a hľadí na každého z nás pravou bratskou láskou. Robí to preto, aby sme prijímali jeho lásku a ňou naplnení sa približovali ku každému.

Aj po tieto sviatky sa Ježiš Kristus chce narodiť svojou božskou ľúbosťou v našich medziľudských vzťahoch a naše slávenie bude milé v jeho očiach vtedy.
ak budeme lepší voči sebe, ak sa na blížneho nebudeme hnevať, ak budeme schopní druhého odprosiť, ak sa naučíme odpúšťať, ak nebudeme žiarliví a sebeckí,
ak budeme stále trpezlivejší, empatickejší a súcitnejší.

Daj, Pane, aby sa najkrajšie sviatky stali žiarivejšími práve vďaka našej láske k ostatným ľuďom.

Želám Vám a vyprosujem požehnané Vianoce.

Ladislav Ján

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.