Rozjímania

Rozjímanie - 24.12.2021

Najmilší v Kristu!

Väčšina ľudí na Slovensku oslavuje Vianoce a čaro sviatkov rozciťuje temer každé srdce.
Sviatok Narodenia Božieho Syna je sviatkom, ktorý je nášmu ľudskému srdcu naozaj blízky a je aj najmilším slávením práve pre svoju ľudskosť.
Ľudským ho robí skutočnosť, že v Ježišovi Kristovi prišiel medzi nás Boh v ľudskej podobe.

Náš najkrajší sviatok rozpráva o Bohočlovekovi, ktorý nás miluje a považuje nás nielen za najskvelejšie Božie stvorenia či najdokonalejších partnerov,
ale nás prijíma za svojich bratov a hľadí na každého z nás pravou bratskou láskou. Robí to preto, aby sme prijímali jeho lásku a ňou naplnení sa približovali ku každému.

Aj po tieto sviatky sa Ježiš Kristus chce narodiť svojou božskou ľúbosťou v našich medziľudských vzťahoch a naše slávenie bude milé v jeho očiach vtedy.
ak budeme lepší voči sebe, ak sa na blížneho nebudeme hnevať, ak budeme schopní druhého odprosiť, ak sa naučíme odpúšťať, ak nebudeme žiarliví a sebeckí,
ak budeme stále trpezlivejší, empatickejší a súcitnejší.

Daj, Pane, aby sa najkrajšie sviatky stali žiarivejšími práve vďaka našej láske k ostatným ľuďom.

Želám Vám a vyprosujem požehnané Vianoce.

Ladislav Ján

Rozjímanie k 1. adventnej nedeli

Najmilší v Kristu!

Prežívame prvú adventnú nedeľu a začíname nový liturgický rok. My veriaci sa adventným časom nechystáme iba na oslavu Narodenia Pána, ale sa pripravujeme aj na jeho druhý príchod. Očakávanie príchodu Pána Ježiša Krista na konci vekov nás utvrdzuje v presvedčení, že Boh je blízko nás, že my veriaci nie sme tulákmi tejto zeme, lebo po ukončení pozemskej púte nepadáme do ničoty, ale prichádzame k Bohu.

Pri požehnaní adventného venca sme prosili Nebeského otca, aby svojím Duchom Svätým osvietil naše vnútro; aby sme dni adventu neprežívali povrchne a plytko, ale s Bohom a oveľa viac sa zapodievali duchovnými skutočnosťami.

Aj ďalšie adventné sviečky na našich vencoch zapaľujme pri modlitbe a prosme Pána o hlboké vnútorné pohnútky, aby sme sa pri pohľade na náš večný cieľ očisťovali od sebectva a hriechu; aby nás prijímanie Božieho slova motivovalo k pokojnému spolužitiu so všetkými; aby sme sa v tejto uponáhľanej a hektickej dobe dokázali zastaviť a nájsť si čas na zblíženie sa s tými, ktorí sú nám drahí a vytvorili s nimi pravé spoločenstvo v láske.

Želám Vám požehnaný Advent a ostávam s Vami v modlitbe.

Ladislav Ján

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.