Oznam farskej charity k 27.8.2022

FARSKÁ CHARITA v Dunajskej Strede, dňa 2-3. septembra 2022 vyhlasuje jesennú zbierku, kde prijímame všestranné dary (drogériu, trvanlivé potraviny, šatstvo, najmä pre deti,...).

Zbierka sa uskutoční:
2. septembra 2022 (v piatok) 14:00-18:00 hod.
3. septembra 2022 (v sobotu) 8:00-10:00 hod. v centre Farskej charity v Dunajskej strede, na Bačákovej ulici.

Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujeme.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.