Modlitbová reťaz za pokoj a mier na Ukrajine, vo svete a za obrátenie ľudstva

Od 1.3.2022 sa aj farnosť Dunajská Streda zapojila do modlitbovej reťaze za pokoj a mier na Ukrajine, vo svete a za obrátenie celého ľudstva. Stačí, ak si vopred rezervuješ termín na modlitbu, pred samotnou modlitbou si vzbudíš úmysel a budeš sa nepretržite modliť po dobu 30 minút ľubovoľnú modlitbu (modlitba posvätného ruženca, Korunka Božieho milosrdenstva, litánie, modlitba vlastnými slovami, ...) Cieľom je, aby sme sa ako spoločenstvo nepretržite modlili na tento úmysel počas celého dňa.

Dôležité však je, aby sme sa nielen modlili, ale ako nás k tomu aj Sväté Písmo vyzýva počas celého pôstneho obdobia, aby sme sa odvrátili od páchania hriechov a aby sme činili úprimné pokánie. “Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie.“ (Ez 18, 21)

Nečakaj teda na iných kým sa zmenia, ale začni od seba samého a do DNES!

Do modlitbovej reťaze sa môžeš zapojiť okamžite a to rezerváciou termínu modlitby na tejto URL linke: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-L9sCr1aX1YCuTfyP4DKoP6JPA8c0VF6Fo9iG8VWtEc/edit?usp=sharing

Za každú tvoju modlitbu úprimné Pán Boh zaplať.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.