Koledovanie 2022 - Dobrá novina

Koledníci Dobrej noviny v Dunajskej Strede aj tento rok opäť prinášali do rodín radostnú zvesť, že sa narodil náš Pán Ježiš Kristus. Spievaním krásnych kolied vyčarili rodinám úsmevy na tvárach, vniesli do ich príbytkov Kristovu lásku a pokoj. Prostredníctvom koledovania sa konala zbierka pre deti z Kene na podporu projektu "Zmeňme púšť na záhradu". Týmto spôsobom mohli rodiny pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi a sú odkázaní na pomoc iných. Vianoce, sviatky lásky a pokoja, kedy sa nám Boh daroval, nám pripomínajú, že najväčším bohatstvom je, keď úprimnou láskou môžeme obdarovať niekoho iného...  

Do ulíc sme vyrazili po udelení požehnania na fare približne o 13:15 hod. a potom sme až do neskorej 20:00 hod. spolu s dp. kaplánom Petrom Sklenárom, s koledníkmi, gitaristami a šoférmi neúnavne roznášali dobrú novinu. Navštívili sme 15 rodín v Dunajskej Strede a jej okolí (obec Vrakúň, Jastrabie Kračany a Blažov), ktoré nás po 3 rokoch "odluky" prijali s veľkou radosťou a láskou. Vďaka nim mohlo na konto/účet Dobrej noviny poputovať nádherných 562 eur. Bohu vďaka!

Laura H.- koledníčka, Kristína Ú. - zodpovedná osoba

Fotodokumentácia (nižšie).

 

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.