Oltáriszentség és elsőáldozás

Oltáriszentség és elsőáldozás

Az Oltáriszentség

A II. Vatikáni Zsinat tanítja: „az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység is, a szent Eucharisztiához tartozik és reá irányul. Az eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, Krisztus a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk. Teste a Szentlélek által élő és éltető test.” Az Egyházra úgy tekintünk, „mint az üdvösség egyetemes szentsége”.

Az Egyház kapja, és ugyanakkor kifejezi önmagát a hét szentségben. Az eucharisztia az Egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja, ebből következik, hogy a keresztény beavatásnak arra kell irányulnia, hogy lehetőséget nyisson a szentáldozáshoz. Tudatosodjon bennünk a keresztség, bérmálás és az eucharisztia közötti szoros kapcsolat, hiszen az eucharisztia miatt lettünk megkeresztelve és megbérmálva. A keresztség kapu a többi szentséghez. Örüljünk és hálálkodjunk, hogy az eucharisztia középpontja és célja egész szentségi életünknek.


 

Az elsőáldozás

A Legszentebb Eukarisztia a mi Urunk Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért rendelt, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a Mennyek Országa felé vezető utunkon.
Az Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő szenvedését az Eukarisztia titkában, amikor a kenyeret és bort mint értünk adott Testét és Vérét nyújtotta át apostolainak és általuk mindnyájunknak, akik hiszünk benne. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" - fűzte hozzá, amelyet minden időkben parancsként fogunk fel és követünk.

Így nemcsak a szentmiséken való részvétel, hanem az Oltáriszentségben való részesedés is örömteli kötelességünk. De mindezeken is túlmutat óhaja, hiszen szavaiból az Eukarisztia titka továbbadásának kötelezettsége is következik. Ezért személyes jó példánkon túl gyermekeinkkel is megosztjuk a Titkot és minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy vegyék és egyék, éljenek és erősödjenek a mi Urunk testéből.

Első szentáldozásra az gyermek engedhető, aki korának megfelelő érettséggel képes az Eukarisztiát megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, valamint megfelelő hittani ismeretekkel rendelkezik.
Ez itt nálunk három  esztendő hittanos tanulmány után következhet be legkorábban.

Az elsőáldozásra az iskolai hittan keretében és a szülőkkel együtt a szentmiséken készítjük fel a gyermekeket.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.